วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,442. Early versus late ST-segment resolution and clinical outcomes after percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction

การศึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น
1. ผู้ป่วยที่มีการลดลงของ ST-segment อย่างสมบูรณ์ที่ 30 นาทีหลังจากกลับมาถึง CCU(ภายหลังไปทำ PCI มา)
2. ผู้ป่วยที่ลดลงของ ST-segment อย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลานานกว่า 30 นาที
3. ผู้ป่วยที่ไม่มีการลดลงของ ST-segment
(เป็นการแบ่งโดยใช้ปริมาณการลดลงของ ST-segment ขอให้อ่านรายละเอียดเรื่องการแบ่งกลุ่มเพิ่มเติมนะครับ)

-พบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มที่หนึ่งเท่ากับ 115 คน(52%) ผู้ป่วยกลุ่มสอง 43 คน(19%) และที่เหลือผู้เป็นผู้ป่วยกลุ่มสาม 65(29.2%)
-โดยผู้ป่วยสองกลุ่มแรกมีอุบัติการของการเสียชีวิตจากหัวใจใน 1 ปีน้อยกว่ากลุ่มที่ 3(1.9 vs. 9.2%; p=0.02) แต่ตรงกันข้ามพบว่าการกลับเข้าโรงพยาบาลเกิดในสองกลุ่มแรกมากกว่ากลุ่ม 3(20.3 vs. 6.2%; p=0.009)
-โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 3 พบว่ากลุ่ม 1 และ 2 มีการพยากรณ์โรคคล้ายกัน(hazard ratios[95% confidence interval] สำหรับการเสียชีวิตจากหัวใจ 0.40 [0.08-2.03] และ 0.25 [0.03-2.08])
-และในรายละเอียดยังพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์โรคในกลุ่ม 1 เทียบกลับกลุ่ม 2 ในช่วง 0 to 90 นาทีหลังจากการทำ PCI

Ref: http://www.springerlink.com/content/r304pt0229w32831/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น