วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1.447. Wernicke-Korsakoff's syndrome ในผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง

Wernicke's (encephalopathy) syndrome มีลักษณะประกอบไปด้วยอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตา(ophthalmoparesis), ภาวะเดินเซ (ataxia), และอาการผิดปกติทางสมอง (encephalopathy) ส่วน Korsakoff's syndrome เป็นภาวะที่เกิดต่อเนื่องจาก Wernicke's encephalopathy ที่ไม่ได้รับการรักษา มีลักษณะคือไม่สามารถจำเหตุการณ์ก่อนและหลังที่จะเกิดอาการสูญเสียความจำได้ (retrograde and anterograde amnesia) ผู้ป่วยอาจมีลักษณะพูดจาโม้ หรือแต่งเรื่องขึ้นใหม่ (confabulation) ร่วมกับมี neurological deficit เช่น peripheral neuropathy, cerebellar ataxia, myopathy โดยทั่วไประดับสติปัญญา (intellectual function) ยังปกติอยู่
สามารถให้การป้องกันโดยการให้ไทอามีน (thiamine) หรือวิตามินบี 1 อย่างน้อย 100 mg ต่อวัน และบางแนวทางจะให้ โฟลิค (folic acid) 1 มก. ร่วมด้วย อาจจะเนื่องจากผู็ป่วยมีโอกาสขาดโฟเลตได้สูง
ควรให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือให้หยดทางหยอดเลือดดำแบบต่อเนื่อง เพราะการให้ทางเส้นเลือดดำอย่างรวดเร็วจะทำให้มีอาการปวดแสบได้ แต่การให้ทางกล้ามเนื้อต้องระวังในกรณีมีเกล็ดเลือดต่ำ
และฉีดต่อไปวันละ 100 มก. นานประมาณ 3-5 วัน ควรฉีดไทอามีนก่อนการให้กลูโคสหรือสารละลายที่มีกลูโคส เนื่องจากในกระบวนการเมตาโบลิซึมของกลูโคสนั้นต้องใช้ไทอามีนเป็นเป็นปัจจัยร่วม (cofactor) ที่สำคัญ ทำให้ไทอามีนในพลาสมายิ่งต่ำมากขึ้น และถ้าเริ่มรับประทานได้แล้วควรให้ต่ออีกเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ดังนั้นอย่าลืมดูปริมาณไทอามีนในที่ให้ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่และต้องให้ก่อนการให้กลูโคสและการรีบให้การรักษา Wernicke's encephalopathy จะช่วยป้องกันการเกิด Korsakoff's syndrome

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น