วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,439. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2550

อาจจะเป็นของปี 2550 แต่เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจึงนำมาแนะนำครับ 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
1. ปกหน้า คำนำ รายนามคณะผู้เรียบเรียง คำย่อ   
2. บทที่ 1 ประวัติการป้องกันโรคด้วยวัคซีนในประเทศไทย 
3. บทที่ 2 หลักการทั่วไปสำหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
4. บทที่ 3 การเก็บรักษาวัคซีน  
5. บทที่ 4 ผลข้างเคียงของวัคซีนและวิธีการรักษา  
6. บทที่ 5 การทำให้ปราศจากเชื้อ  
7. บทที่ 6 กำหนดการให้วัคซีนในการแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  
8. บทที่ 7 รายละเอียดของวัคซีนป้องกันโรคที่อยู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
9. บทที่ 8 วัคซีนที่อยู่นอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  


Link download Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น