วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,437. ข้อคิดในการรักษา cystic thyroid nodule

ในไทรอยด์ที่เป็นก้อนเดี่ยวและข้างในเป็นถุงน้ำหรือซีสต์ (cystic thyroid nodule) ซึ่งเราอาจรู้และยืนยันว่าเป็นซีสต์จากการเจาะดูด FNA หรือการใช้อัลตรัาซาวด์ ถ้่าดูดออกแล้วยุบหมดส่วนใหญ่จะเป็น benign ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อการใช้ thyroid-hormone (levothyroxine) suppressive therapy และไม่ช่วยป้องกันการเกิดซ้ำ ควรให้การรักษาโดยการดูดออก (การเจาะดูครั้งแรกมีโอกาสหาย 25%, ครั้งที่สองมีโอกาสหาย 56% และครั้งที่สามมีโอกาสหาย 74%) ในกรณีที่เป็นซ้ำหลังจากการดูดออกแล้ว 3 ครั้งและถ้ามีปัจจัยเสี่ยง เช่นขนาดใหญ่เกิน 3 ซม. มีโอกาสเป็นมะเร็งได้แนะนำให้ผ่าตัด ถ้าปัจจัยเสี่ยงต่ำสามารถดูดออกมากกว่า 3 ครั้งได้

Ref: Clinical practice guideline 2010 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.medscape.com/viewarticle/540915_6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น