วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,467. Adrenaline (epinephrine) iv infusion

ในบางภาวะอาจจะต้องมีการให้ adrenaline (epinephrine) ทางหลอดเลือดำอย่างต่อเนื่อง (IV infusion) อาจจะจำไม่ได้ว่าจะต้องผสมอย่างไร และให้ในอัตราเท่าไรจึงสรุปไว้ดังนี้ครับ...

เตรียมโดยผสมยา adrenaline 1:1,000 ซึ่งก็คือยาที่อยู่ใน ampule ที่ยังไม่ได้ผสม ปริมาณ 2 mg (คือ 2 ml หรือ 2 ampule นั่นเอง) ใน IV fluid อาจจะเป็น 5%DW หรือ 0.9%NSS ก็ได้ ปริมาณ 500 ml จะได้ความเข้มข้นเท่ากับ  4 mcg/ml ซึ่งในกรณีผู้ใหญ่ที่มีหัวใจเต้นช้าหรือความดันโลหิตต่ำจะให้ขนาด 1-10 mcg/min 
นั่นคือให้อัตราระหว่าง 1/4 - 2.5 ml/min แต่ควรใช้ microdrop ก็จะเป็น 15 - 150 microdrop/min โดยค่อยๆ ปรับยาขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
-เพื่อให้จำง่ายควรจำอัตราส่วนผสมเพียงสูตรเดียวไปเลย การจำหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนปริมาน adrenaline เปลี่ยนปริมาณสารน้ำที่ใช้ผสมจะทำให้สับสนหรือลืมได้ง่ายๆ
-สารน้ำ 15 drop = 1 ml, 60 microdrop = 1 ml  หรือ  4 microdrop = 1 drop
-ความเข้มข้นของ adrenaline ที่ให้ทางหลอดเลือดดำควรเป็นอย่างน้อย 1:10,000 ซึ่งก็คือเจือจาง 10 เท่าตัวของยาที่อยู่ใน ampule (ใน ampule = 1:1,000)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น