วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,425. การเริ่มให้ยารักษาความผิดปกติสมดุลย์เกลือแร่และภาวะซีดในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

จะพบว่าเมื่อมีการทำงานของไตลดลงหรือเริ่มมีภาวะไตวายเรื้อรังก็จะได้รับการให้ยาแก้ภาวะเลือดเป็นกรด มีการให้ยาบำรุงเลือด เช่น ธาตุเหล็ก โฟลิก ให้แคลเซียมเพื่อจับกับฟอสเฟตและป้องกันการเกิดภาวะ hyperparathyroidism
ซึ่งจริงๆ แล้ว ควรจะมีการตรวจดูก่อนว่ามีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติหรือไม่ เพราะถ้าโรคยังไม่รุนแรงร่างกายจะยังชดเชยและรักษาสมดุลย์ต่างๆ ได้ เพื่อลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็น ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาและช่วยลดค่าใช้จ่าย
ควบคุมเพื่อให้ได้ดังเป้าหมายดังนี้
-กรดด่างในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ซีรั่มไบคาร์บอเนตมากกว่า 22 mmol/L)
-ระดับแคลเซียมที่ corrected แล้วอยู่ระหว่าง 9.0-10.2 mg/dL
-ระดับฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 2.7-4.6 mg/dL
-ผลคูณของแคลเซียมและฟอสเฟตไม่เกิน 55 (mg/dL)
-ควรส่งตรวจ เพื่อหาระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมน (intact parathyroid hormone, iPTH) และควบคุมให้ได้ระดับ iPTH 150-300 pg/mL
-ระดับฮีโมโกลบินมากกว่าหรือเท่ากับ 10.0 g/dL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น