วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1.468. EKG change in tricyclic antidepressant overdose

มีผู้ป่วยที่รับประทานยา  tricyclic antidepressant เกินขนาด จึงอยากรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงคลื่นหัวใจจะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เราคุ้นเคย เช่น wide QRS หรือ prolong QT แล้วจะมีอะไรได้อีกบ้าง เพื่อเป็นการติดตามและให้การรักษา
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า EKG ที่อาจเป็นไปได้ ได้แก่
- Tachycardia
- Prolonged QRS
- Prolong QTc interval
- Rght axis deviation
- High R/S ratio in lead aVR
- Prominent S wave in lead 1
- Brugada pattern

ttp://www.bestbets.org/bets/bet.php?id=965
http://www.scribd.com/doc/52390964/521/TRICYCLIC-ANTIDEPRESSANT-EFFECT-ECG-FINDINGS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น