วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,484. การพิจารณาเพื่อแยกไทรอยด์ก้อนเดี่ยว (single thyroid nodule) ระหว่าง benign และ malignancy

การพิจารณาเพื่อแยกไทรอยด์ก้อนเดี่ยว (single thyroid nodule) ระหว่าง benign และ malignancy จะดูจาก
1. จากประวัติ: มีประวัติครอบครัว ก้อนโตเร็ว เสียงแหบ กลืนลำบาก ไอ เหนื่อยหอบ
2. การตรวจร่างกาย: ก้อนแข็ง ก้อนขนาดมากกว่า 4 ซม. หรือเป็น partial cyst ก้อนยึดติดกับอวัยวะข้างเคียง มีต่อมน้ำเหลืองโต การมี paralysis ของสายเสียง
3. ปัจจัยเสี่ยง: เพศชาย เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณศรีษะและคอในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 60 ปี (บางแนวทาง 70 ปี)
4. การตรวจ FNA ทำได้ง่าย ราคาไม่แพง ภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก ควรทำการตรวจทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม
5. การตรวจอื่นๆ เช่น อัลตร้าซาวด์,  thyroid scan

Ref: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1003896
Common problem in internal medicine ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น