วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,428. Diagnosis of diabetic polyneuropathy

การวินิจฉัยภาวะ diabetes polyneuropathy นอกเหนือจากอาการที่บอกเล่าโดยผู้ป่วยแล้ว เช่น ชา ปวด ปวดแสบร้อน อ่อนแรง โดยเฉพาะอาการจะเป็นมากขึ้นในตอนกลางคืน ตำแหน่งที่มักจะเป็นได้แก่ เท้า ขาส่วนล่าง ถึงแม้ว่าบางส่วนจะสามารถพบได้ที่บริเวณมือด้วย เราสามารถตรวจเพื่อการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยการใช้ pinprick sensation, อุณหภูมิ, การรับรู้ความสั่นสะเทือนโดยใช้ส้อมเสียงที่ความถี่ 128 เฮิรทซ์, 10 กรัม monofilament, ankle reflexes โดยถ้าใช้ test ต่างๆ ดังกล่าวร่วมกันจะมีความไวในการวินิจฉัยมากกว่า 87% การสูญเสียความรู้สึกจากการตรวจด้วย monofilament จะเป็นที่ช่วยทำงานการเกิดแผลที่เท้า รวมถึงการดูว่ามีตาปลา ความผิดรูป การตรวจดูรองเท้าว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วนการให้การวินิจฉัยที่แน่นอน(definite diagnosis) คือการพบว่ามีความผิดปกติของ nerve conduction velocity รวมถึงต้องไม่มีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิด peripheral neuropathy เช่น การขาดวิตามินบีในผู้ป่วยซึ่งดื่มสุรา
ส่วนรายละเอียดขั้นตอน-วิธีการตรวจเท้าโดยละเอียดสามารถอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ...


Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554
Clinical practice guideline 2010 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.medscape.com/viewarticle/502314_3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น