วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,443. The human plasma lipidome

Review article
Mechanisms of disease
N Engl J Med    November 10, 2011

ไขมันในเลือดสามารถละลายและแพร่ผ่านกลุ่มของโปรตีนที่มีความจำเพาะ  โดยกรดไขมันอิสระส่วนใหญ่และที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับ carboxyl  group ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับโปรตีนชนิดอัลบูมิน
ขณะที่การขนส่งและการกระจายของไขมันที่ซับซ้อนกว่าจะอาศัยไลโปโปรตีนในเลือด
ความหลากหลายของโครงสร้างไขมันถูกสะท้อนให้เห็นโดยความแตกต่างที่หลากหลายในการทำงานทางสรีรวิทยา
โมเลกุลของไขมันที่มีมากมายในเลือดของสัตว์แต่ละสปีชีส์ช่วยบ่งบอกถึงความหลากหลายของโรคในมนุษย์ด้วย
ในบทความนี้ จะอภิปรายการประยุกต์ใช้ของข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมเกี่ยวกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมันเพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณของไขมันประเภทต่างๆ ทั้งหมดที่มีในเลือดมนุษย์ และตรวจสอบความเป็นไปได้ของการใช้ความหลากหลายของไขมันเพื่อเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและการรักษา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Diversity of Lipids in Human Plasma
Plasma Lipids in the Metabolic Syndrome
  Obesity and Glycerolipids
  Saturated and Unsaturated Fatty Acids in the Regulation of Energy Metabolism
  Free Fatty Acid Signaling and Insulin Sensitivity
  Fish Oil, Eicosanoids, and Inflammation
Cholesterol, Oxidized Sterols, and Cardiovascular Risk
Phospholipids and Sphingolipids in Cancer and Neurologic Diseases
Clinical Perspectives on Lipidomics and Therapeutic Monitoring
Conclusions
Source Information
เพิ่มเติม:
-Lipidome หมาย ถึงไขมันทั้งหมดที่มีอยู่ในเซล
-ไลโปโปรตีน (lipoprotein) คือ ไขมันที่อยู่รวมกับกรดอะมิโนหรือโปรตีนพบในเยื่อหุ้มเซลล์ ในเลือดที่ทำหน้าที่ขนส่งพวกไลปิดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

อ่านต่อ: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1104901

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น