วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,465. เกณฑ์การวินิจฉัย classical trigeminal neuralgia

ประกอบด้วย
A. อาการปวดเกิดขึ้นในเวลาเศษเสี้ยวของวินาทีจนถึง 2 นาที เกิดกับหนึ่งแขนงหรือมากกว่าหนึ่งแขนงของเส้นประสาท trigeminal และครบเกณฑ์ในข้อ B และ C
B. อาการปวดมีอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
  1. อาการปวดรุนแรง ปวดเหมือนมีของแหลมมาทิ่มแทง อาจจะเกิดส่วนผิวหรือแทงลงลึก
  2. อาการกำเริบจากการมีจุดกระตุ้นหรือมีปัจจัยมากระตุ้น
C. การเกิดอาการจะเป็นแบบแผนในแต่ละคน
D. ไม่มีหลักฐานของความบกพร่องของระบบประสาท
E. ไม่อธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น

Ref: International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 2nd Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น