วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,459. คู่มือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง

คู่มือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง
แม้ว่าจะเป็นของปี 2549 แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรณ์ทางสาธารณสุข จึงนำมาแนะนำครับ...
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ปรสิตวิทยาโรคเท้าช้าง
-ยุงพาหะนำโรคเท้าช้าง
-การตรวจทางห้องปฏิบัตืการ
-การสอบสวนผู้ป่วย
-การรักษา
-การดูแลผู้ป่วยขาบวมโต
-มาตรการควบคุมโรคเท้าช้างตามโครงการกำจัด
-แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเท้าช้างที่มากับแรงงานต่างด้าว (พม่า)
-รังโรคเท้าช้างในสัตว์
-ระบบรายงานโรคเท้าช้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น