วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,474. การคิดคำนวนปริมาณสารน้ำที่จะให้ทางหลอดเลือดดำ

ปริมาณสารน้ำที่จะให้ในเวลา 24 ชั่วโมงคำนวณจาก maintenance fluid + deficit fluid + concurrent loss
1. Maintenance fluid คำนวนจากสูตรของ Holliday และ Segar
-น้ำหนัก 10 กก. แรก = 100 ซีซี/กก/วัน
-น้ำหนัก 10 กก. ต่อมา = 50 ซีซี/กก/วัน
-น้ำหนักที่เหลือ = 20 ซีซี/กก/วัน
ซึ่งปริมาณสารน้ำที่ได้ 1 ซีซี ก็จะเท่ากับพลังงานที่ร่างกายใช้ในการ maintenance คือ 1 กิโลแคลลอรี่ ซึ่งเป็นการคำนวนจาก Holliday และ Segar เช่นกัน
และยังต้องรวมกับ insensible loss + sensible lossดังนี้
Insensible loss
- ปอด (การหายใจ) 15 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
- ผิวหนัง (การระเหย) 30 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
Sensible loss
- เหงื่อ 20 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
- อุจจาระ 5 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
- ปัสสาวะ 30 - 80 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
ดังนั้นผลรวมของสารน้ำที่ใช้ maintenance ร่างกายจะอยู่ประมาณ100 -150 ซีซี/100 กิโลแคลลอรี่
2. Deficit fluid คือสารนํ้าและอีเล็คโทรลัยต์เสียไปก่อนที่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์การประเมินจะแบ่งตามความรุนแรงของการขาดนํ้า (degree of dehydration) เป็น mild, moderate และ severe dehydration (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)
3. Concurrent loss คือสารน้ำและอีเล็คโทรลัยต์ที่จะมีการเสียต่อไปมากกว่าที่กำหนดใน maintenance fluid ที่อาจมีในผู้ป่วยบางคน
-จากผิวหนัง: low humidity, sweat (fever), burn
-จากปอด: hyperventilation, chylothorax
-จากไต: polyuria from diabetes mellitus, diabetes insipidus
-จากทางเดินอาหาร: diarrhea, vomiting, drainage from stomach, small intestine
-จากน้ำไขสันหลัง: ventricular drainage

ดังนั้นการคิดคำนวนปริมาณสารน้ำที่จะให้ทางหลอดเลือดดำให้พิจารณาดังข้างต้น และการพิจารณาเลือกชนิดของสารน้ำในแต่ละคนก็แตกต่างกันตามสภาวะและโรคของผู้ป่วย (อ่านศึกษาเพิ่มเติม) โดยเลือกและปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคนครับ

Ref: http://elearning.medicine.swu.ac.th/pedia/wp-content/uploads/2011/04/2503-Principle-of-fluid-electrolyte-therapy-sheet-July48.pdf
http://www.med.uvm.edu/pediatrics/downloads/Fluid_and_Electrolyte_Management.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น