วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,449. ไฟฉายแสงขาวช่วยลดค่ายาปฏิชีวนะ

พบว่ามีบทความหรือแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้กล่าวว่าไฟฉายแสงขาวช่วยลดค่ายาปฏิชีวนะ เนื่่องจากการใช้แสงสีเหลือง-ส้ม มักจะมองเห็นว่าคอแดง จึงได้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ไฟฉายแสงสีขาวจะทำให้การมองเห็นว่าคอแดงลดลง จึงช่วยให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยารวมถึงอาจแพ้ยาซึ่งจะเป็นอันตรายมาก (แต่จริงๆ แล้วถ้าดูใน modified centor score ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้ยาปฏิชีวนะ พบว่าการมีคอแดงก็ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นการติดเชื้อแบคที่เรียโดยเฉพาะเชื้อ Group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS) ที่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น