วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,453. Cardiogenic shock criteria

เพื่อความถูกต้องของการวินิจฉัย cardiogenic shock ควรดูตามเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ครับ
- ลักษะทางคลินิก คือมีการลดลงของ cardiac output และหลักฐานของการมีเนื้อเยื่อขาดเลือด (tissue hypoxia) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความรู้สึก มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อย โดยไม่การขาดสารน้ำในหลอดเลือดและไม่ตอบสนองต่อการให้สารน้ำ
- ลักษณะของ hemodynamic คือการมีความดันโลหิตต่ำต่อเนื่อง โดยความดัน systolic < 90 mm Hg  เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที และมีการลดลงของ cardiac index < 2.2 L/min/m2 โดยมีการเพิ่มของ pulmonary capillary wedge pressure >15 mm Hg (บางแนวทางใช้ที่ > 18 mmHg) จากการใส่สาย pulmonary capillary catheter หรือ Swan-Ganz catheter เข้าในหัวใจห้องขวา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น