วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,427. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการใช้ยา ACEI, ARB เพื่อการรักษา diabetic nephropathy

-เริ่มจากขนาดน้อย และเพิ่มขนาดจนกระทั่ง microalbuminuria หายไป หรือถึงขนาดสูงสุด ถ้าไอจนไม่สามารถทนต่อยาได้ให้เปลี่ยนเป็น ARB และถ้าไม่สามารถใช้ยาทั้งสองได้ เช่นมีภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงอาจใช้ CCB หรือ Bata blocker หรือ diuretic แทน
-ต้องมีการติดตามผลข้างเคียงโดยตรวจ Cr และ K+ ภายในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเริ่มยา และอาจต้องตรวจซ้ำในกรณีที่มีเพิ่มขนาดยา, มีภาวะขาดสารน้ำ, มีCHF, มีการเพิ่มขนาดยาปัสสาวะ, การเพิ่มยาที่มีผลทำให้ K+ ในเลือดสูงขึ้น
-Absolute contraindication ของยาทั้งสองคือ bilateral renal artery stenosis, pregnancy, angioedema, มีประวัติเคยแพ้ยาทั้งสองกลุ่มนี้มาก่อน
-ถ้า CrCl น้อยกว่า 60 ml/minute/m2 หรือ Cr ตั้งแต่ 2 mg/dl ขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต(จากแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น