วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,429. The Migraine Disability Assessment (MIDAS) questionnaire

ในผู้ป่วย migraine เราสามารถประเมินความรุนแรงหรือการสูญเสียสมรรถภาพการปฏิบัติงานได้โดยการใช้แบบสอบถามนี้

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเคยต้องหยุดทำงานหรือไปโรงเรียนกี่วันเนื่องจากอาการปวดศีรษะ?
2. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาการทำงานหรือการเรียนลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งกี่วันเนื่องจากอาการปวดศีษะ?(ไม่รวมวันที่ตอบไปแล้วในข้อ 1)
3. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณไม่สามารถทำงานบ้านได้กี่วันเนื่องจากอาการปวดศีษะ?
4. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การทำงานบ้านลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งกี่วันเนื่องจากอาการปวดศีษะ?(ไม่รวมวันที่ตอบไปแล้วในข้อ 1)
5. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณไม่สามารถสังสรรค์กับครอบครัว สังคม กิจกรรมสันทนาการ กี่วัน?
นำจำนวนวันทั้งหมดมารวมกันแล้วประเมินดังนี้
-ผลรวม 0 - 5 = Grade I ไม่มีกระทบผลหรือมีผลน้อย
-ผลรวม 6 - 10 = Grade II มีผลกระทบเล็กน้อย
-ผลรวมะแนน 11 - 20 = Grade III มีผลกระทบปานกลาง
-21 คะแนแขึ้นไป = Grade IV มีผลกระทบมาก
โดยอาจจะใช้อีก 2 คำถามเพื่อประเมินความรุนแรงแต่ไม่ได้นำมาคำนวนคะแนน คือ
-ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีอาการปวดศรีษะกี่วัน?
-ความรุนแรงของอาการปวดศรีษะมากน้อยแค่ไหน(โดยให้ระดับความปวด 0-10)?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น