วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,476. ข้อควรทราบในการรักษา Syndrome of Inappropriate Antidiuresis Hormone (SIADH)

ในการรักษา Syndrome of Inappropriate Antidiuresis Hormone (SIADH) นอกจากการหาและแก้ที่สาเหตุแล้วการให้ยาขับปัสสาวะและการให้ 3% NaCl ในกรณีที่เป็นมาก และการจำกัดน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษากรณีที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะขาดน้ำ แต่การที่จะทราบว่าต้องจำกัดน้ำเป็นปริมาณเท่าใดอาจพิจารณาดังนี้ครับ
ดูจากอัตราส่วนของอิเล็กโทรไลต์ในปัสสาวะต่อในเลือด (urinary [Na+]+[K+]/plasma [Na+]) ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ที่คำนวณได้รวดเร็วในการดูว่าจะต้องขับน้ำส่วนเกินออกเท่าไร
-ผู้ป่วยที่มีอัตราส่วนมากกว่า1 ควรจำกัดน้ำให้น้อยกว่า 500 ซีซี/วัน
-ถ้าอัตราส่วนประมาณ 1 ควรจำกัดน้ำประมาณ 500–700 ซีซี/วัน
-และถ้าอัตราส่วนน้อยมากกว่า 1 ควรจำกัดน้ำให้น้อยกว่า 1 ลิตร/วัน


Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp066837
Harrison's Principles of Internal Medicine 18 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น