วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,420. การใช้ colchicine ในการป้องกันข้ออักเสบซํ้าจากโรคเก๊าส์

ในการรักษาโรคเก๊าส์อาจจะสงสัยว่าจะเริ่มให้และหยุดยา colchicine ในการป้องกันข้ออักเสบซํ้าเมื่อไร ลองดูตามนี้นะครับ...

1. ในรายที่มีข้ออักเสบบ่อย เช่น ข้ออักเสบทุก 1-2 เดือน ควรพิจารณาให้ยา colchicine 0.3-1.2 มก./วัน รับประทานทุกวัน
2. ในผู้ป่วยที่มีอักเสบกำ เริบไม่บ่อย เช่น ทุก 3-4 เดือนขึ้นไป อาจพิจารณาให้ยาcolchicine รับประทานช่วงที่มีการกำเริบ โดยเริ่มรับประทานยาเมื่อมีเริ่มมีอาการปวดข้อ
3. การพิจารณาหยุดยา colchicine
3.1 ถ้าผู้ป่วยไม่มีปุ่มโทฟัส ให้พิจารณาหยุดยา colchicine เมื่อผู้ป่วยไม่มีข้ออักเสบกำ เริบภายหลังได้รับยาลดกรดยูริกและควบคุมระดับกรดยูริกได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ เป็นระยะเวลา6-12 เดือน
3.2 ถ้าผู้ป่วยมีปุ่มโทฟัส ให้ยาไปจนควบคุมระดับกรดยูริกได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการและปุ่มโทฟัสหายไปเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน

Ref: http://med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000019//Treatment%20of%20Gout.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น