วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,431. Diagnosis aura with migraine headache

ต่อไปเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยไมเกรนที่มีอาการนำ(aura with migraine headache)

A. มีอาการเกิดขึ้น อย่างน้อย 5 ครั้งและครบเกณฑ์ในข้อ B-D
B. มีอาการนำ(aura) ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ข้อดังนี้ โดยต้องไม่มีการอ่อนแรงของระบบประสาท
1. อาการด้านการมองเห็นที่กลับคืนเป็นปกติ ที่เป็นลักษณะบวก(แสงวูบวาบ, จุด หรือเส้น) และ/หรือที่เป็นลักษณะลบ(สูญเสียการมองเห็น)
2. อาการด้านการรับความรู้สึกที่กลับคืนเป็นปกติ ที่เป็นลักษณะบวก(การรับรู้ความแหลม) และ/หรือลักษณะที่เป็นลบ(อาการชา)
3. ภาวะการออกเสียงพูดลำบากที่สามารถกลับคืนเป็นปกติ
C. มีอย่างน้อย 2 อย่างต่อไปนี้
1. มีปัญหาความผิดปกติของการมองเห็นที่คล้ายกันของตาสองข้าง2 ข้าง(Homonymous visual symptoms) และ/หรือมีปัญหาการรับความรู้สึกซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
2. มีอย่างน้อย 1 อย่างของอาการนำที่ค่อยๆ เกิดขึ้นในเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 5 นาที และ/หรืออาการอื่นๆ เกิดขึ้นในเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 5 นาที
3. อาการแต่ละอย่างเกิดขึ้นในเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 5 นาทีและอยู่นานไม่เกิน 60 นาที
D. อาการปวดศรีษะครบเกณฑ์ในข้อ B-D ของชนิดที่ไม่มีอาการนำ(without aura)โดยเริ่มเกิดขึ้นระหว่างมีอาการนำหรือตามหลังอาการนำภายใน 60 นาที
E. ไม่อธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น