วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,435. ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ erythrocyte sedimentation rate (ESR)

-ในผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชาย และเพิ่มขึ้นตามอายุ
   ใน หนังสือ Harrison
     ผู้หญิงค่าปกติ 0–20 mm/hr ผู้ชาย 0–15 mm/hr
   ใน American academy family physician
     ถ้าอายุน้อยกว่า 50 ปี ผู้ชาย 0-15 mm/hr ผู้หญิง 0-20 mm/hr
     ถ้าอายุมากกว่า 50 ปี ผู้ชาย 0-20 mm/hr ผู้หญิง 0-30 mm/hr
-ค่าปกติสูงสุดในผู้หญิง: (อายุเป็นปี + 10) / 2
  ค่าสูงสุดในผู้ชาย: อายุเป็นปี / 2
-นอกจากนั้นค่า ESR ยังมีผลเปลี่ยนแปลงจากภาวะต่างๆ มากมาย และไม่มีความไวพอในการตรวจเพื่อค้นหาโรค และความจำเพาะต่อโรคน้อย ซึ่งโรคที่มีความจำเพาะได้แก่ polymyalgia rhuematica และ temporal arteritis (แต่ถึงแม้ค่าปกติก็ไม่สามารถตัดโรคดังกล่าวออกได้)
-เนื่่องจาก ESR สามารถมีการเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย ควรมีการแปลผลร่วมกับอาการทางคลินิคด้วย โดยมีการศึกษาพบว่าแม้อาการของโรคดีขึ้นแล้ว แต่ ESR อาจจะไม่ลดลงมาเป็นปกติก็ได้
หรืออาจต้องวัด acute phase reactant ตัวอื่น ร่วมด้วย เช่น CRP, plasma viscosity
-ESR ที่สูงมากๆ ( มากกว่า 100 mm/hr) มักมีสาเหตุจาก infection, malignancy หรือ temporal arteritis
-การมี ESR สูงเล็กน้อยถึงปานกลาง ควรจะมีการตรวจซ้ำมากกว่าที่จะตรวจค้นหาด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงเพื่อหาโรคที่ซ่อนเร้น
-การใช้ ESR ในการตรวจค้นหาในคนที่ไม่มีอาการมีข้อจำกัดทั้งความไวและความจำเพาะ

Ref: http://www.aafp.org/afp/991001ap/1443.html
http://nampadlab.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=231761
 Harrison's Principles of Internal Medicine 18 th Edition 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น