วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,478. การตรวจค้นหามะเร็งต่อมลูกหมาก

จาก clinical practice เรื่อง screening for prostate cancer ของ NEJM เมื่อ 3 วันก่อน ผมจึงได้สรุปแนวทางการวินิจฉัยและค้นหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ไว้ได้ดังนี้ครับ

การตรวจค้นหา (screening) เริ่มที่อายุ 40 ปี (American urological association) ส่วนของ American cancer society เริ่มที่ 50 แต่ผู้มีความเสี่ยง เช่นผิวดำ มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นจะเริ่มที่อายุ 40-45 ปี จะหยุดการค้นหาเมื่อคาดว่าอายุจะยืนยาวอีกไม่เกิน 10 ปี การค้นหา โดยใช้การตรวจด้วยนิ้ว (digital rectal examination) และการตรวจ PSA ควรตรวจเป็นประจำทุกปี แต่อาจลดความบ่อยของการตรวจ PSA ในช่วงอายุเริ่ม 40 ปี (American urological association)  สามารถเป็นปีเว้นปีถ้า PSA น้อยกว่า 2.5 ng/ml (American cancer society)
เกณฑ์ในการตัดชิ้นเนื้อ เมื่อ PSA ตั้งแต่ 4 ng/ml ขึ้นไป หรือมีความผิดปกติจากการตรวจด้วยนิ้ว และถ้า
PSA อยู่ระกว่าง 2.5-4 ng/ml ให้ประเมินปัจจัยเสี่ยงพื่อพิจารณาในการทำ โดยของ American urological association จะดูเพิ่มในเรื่องของ total PSA, free PSA, PSA velocity และผลที่เคยต้ดชิ้นเนื้อเดิมด้วยถ้ามี

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1103642

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น