วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,470. อาการแสดงสำคัญ (cardinal signs) ของโรคเรื้อน

วันนี้เตรียมการสอนเรื่องโรคเรื้อน (Leprosy, Hansen's disease) จึงขอกล่าวถึงการวินิจฉัยหน่อยนะครับ...
โรคเรื้อนสามารถให้การวินิจฉัยได้จากประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจหาเชื้อโรคเรื้อน จากผิวหนัง
ซึ่งอาการแสดงสำคัญ (cardinal signs) ของโรคเรื้อนคือ
1.  พบรอยโรคผิวหนังที่มีลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อน
2.  ตรวจพบมีอาการชาในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   2.1 ชาที่รอยโรคผิวหนัง
   2.2 ชาผิวหนังที่รับความรู้สึกจากเส้นประสาทส่วนปลายที่มักจะถูกทำลายโดยโรคเรื้อน คือฝ่ามือหรือฝ่าเท้า
3.  ตรวจพบเส้นประสาทโต
4.  ตรวจพบเชื้อรูปแท่งติดสีทนกรด (acid fast bacilli) จากการกรีดผิวหนัง (slit skin smear)
หากพบอาการแสดงอย่างน้อย 2 ข้อ จาก 3 ข้อแรกหรือพบข้อ 4 เพียงข้อเดียว สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น