วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,450. ข้อควรทราบเกี่ยวกับอัลบูมิน

อัลบูมินสังเคาะห์จากตับประมาณ 15 กรัม/วัน เป็น 60% ของโปรตีนที่อยู่ในเลือด และช่วยรักษาสมดุลย์ colloid plasma oncotic pressure ในเลือดเป็นสัดส่วน 70-80% ค่าปกติอยู่ที่ 3.5 - 4.5 กรัม/เดซิลิตร ในร่างกายจะมีประมาณ 300-500 กรัม ค่าครึ่งชีวิตประมาณ 20-21 วัน (บางอ้าอิงใช้ที่ 15-20 วัน) 90% จะอยู่ในกระแสเลือด  โดยอัตราการสลายวันละประมาณ 4 %
ภาวะมีอัลบูมินต่ำในเลือด (hypoalbuminemia) บางอ้างอิงใช้ที่ 2.0 กรัม/เดซิลิตร บางอ้างอิงใช้ที่น้อยกว่า 2.5 กรัม/เดซิลิตร  การบวมเกิดจากการที่มี oncotic pressure ลดลง

ขนาดของ human albumin ที่ควรได้รับ(หน่วยเป็นกรัม) สามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
[อัลบูมินที่ต้องการ (กรัม/เดซิลิตร) – อัลบูมินตามจริง (กรัม/เดซิลิตร) ] X ปริมาตรพลาสมา (ลิตร) X 2

-ปริมาตรพลาสมาอาจคำนวณได้โดยประมาณ คือ 40 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
-ส่วนเหตุผลที่ต้อง x 2 เพราะครึ่งหนึ่งของอัลบูมินที่ให้จะแพร่ไปอยู่นอกหลอดเลือด (extravascular compartment)  ดังนั้นการ x 2 จะทำให้ได้ระดับในเลือดตามที่ต้องการ

บางแนวทางให้ 0.5 -1 กรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น