วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,482. เหตุผลที่ผู้ที่มีกรดยูริคสูงในเลือดไม่ได้เป็นเก๊าท์ (gouty arthritis) ทุกคน

เหตุผลที่ผู้ที่มีกรดยูริคสูงในเลือดไม่ได้เป็นเก๊าท์ (gouty arthritis) ทุกคน และเป็นส่วนใหญ่เสียด้วยที่ไม่เป็น ลองอ่านดูตามนี้นะครับ...

เก๊าท์ (gouty arthritis) เกิดจากการอักเสบเนื่องจากการมีผลึกของ monosodium urate สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของข้อสูงกว่าจุดอิ่มตัว โดยพบว่าการมีผลึกของ monosodium urate ในน้ำเลี้ยงข้อไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดข้ออักเสบ  ปัจจัยเฉพาะที่ ที่ทำให้เกิดการสะสมได้แก่การเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดด่าง การมีอุณหภูมิต่ำลง  ซึ่งช่วยอธิบายว่าอาการจะกำเริบตอนกลางคืน  และภาวะการขาดน้ำที่ในข้อ เช่นการได้รับยาขับปัสสาวะ  พบว่าผู้ที่มีกรดยูริคสูงส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเก๊าท์ จากข้อมูลพบว่าอุบัติการเกิดขึ้น 0.5 %/ปี ในผู้ที่มีระดับระหว่าง 7-8.9 mg/dl. และ 4.5 %/ปี เมื่อมีระดับตั้งแต่ 9 mg/dl.ขึ้นไป
ส่วนปัจจัยในระบบของร่างกายที่เพิ่มความเสี่ยงของการมีกรดยูริคสูงในเลือดก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการของเก๊าท์ ซึ่งได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ ภาวะอ้วน การใช้ยาขับปัสสาวะ จากข้อมูลพบว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นจากการรับประทานเนื้อแดงและอาหารทะเล แต่การรับประทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมจะช่วยป้องกัน สิ่งกระตุ้นที่พบบ่อยๆ เช่น การติดเชื้อ การฉีดสารทึบรังสีทองหลอดเลือดดำ ภาวะเป็นกรด การเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของระดับกรดยูริค เช่น ภาวะการบาดเจ็บ การผ่าตัด การกำเริบของสะเก็ดเงิน การเริ่มได้ยาเคมีบำบัด การำด้ยาขับปัสสาวะ การหยุกหรือเริมยา allopurinol
และพบว่าการที่มีระดับของกรดยูริคไม่สูงก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดข้ออักเสบได้ถ้ามีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้ออำนวย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2007/0915/p801.html
Common problem in internal medicine ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น