วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

292. Heparin in deep vein thrombosis

ชาย 53 ปี เป็น DVT ขาซ้าย มีหลักการให้และปรับ standard heparin อย่างไร
ดังนั้นใน DVT จึงเริ่มด้วยการให้ Heparin 80 unit/kg bolus แล้ว drip ต่อด้วย rate 18 unit/hr โดย F/U PTT แล้วปรับยาตามตารางที่ 2 โดยอาจเจาะ PTT ทุก 6 ชม. เมื่อได้ระดับดีแล้วอาจเจาะวันละครั้ง

http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/ambu/uploads/2AB31_Anticoagulation_Therapy_49_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น