วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

261. Iron study/Hb typing

หญิง 26 ปี ตรวจพบว่าซีด มีประวัติประจำเดือนมามากและมาบ่อยไม่สมำเสมอมานาน, PE: mild pale, HL:WNL, Abd: no organomegay, ผล lab เป็นดังนี้ คิดว่าซีดของผู้ป่วยเป็นจากอะไรได้บ้าง

Normal serum iron: 60-170 mcg/dl (10-30 µmol )
Normal transferin: 220-400 mg/dl
Normal TIBC: 240 to 450 mcg/dl
Normal ferritin: male: 12-300 ng/ml, female: 12 -150 ng/ml
Normal serum iron/TIBC ratio = 20-50% โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า 10% จะสนับสนุน iron deficiency anemia [ในผู้ป่วยคนนี้ = 32 %] ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดจึงยังไม่สัมพันธ์ไปกับประวัติที่จะบอกว่าเป็น iron deficiency anemia จากการมีประจำเดือนออกมาก ส่วน Heterozygous HbE ก็มักจะไม่ค่อยซีดอยู่แล้ว case นี้ไม่สามารถตาม PBS ได้เนื่องจากเป็น case ที่เลยมาหลายวันแล้ว แต่ดูจาก CBC ที่เคยทำไว้ 3 ครั้งพบมีเกล็ดเลือดอยู่ในช่วง 110,000-120,000 cells/cumm และจากความเห็นที่ส่งมาก็ให้แง่คิดดีในการคิดหาสาเหตุให้ผู้ป่วย ซึ่ง case นี้ถ้ามี progress เพิ่มเติมอย่างไรจะบอกอีกครั้งครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6/1/53 15:20

    ผู้ป่วยรายนี้ สาเหตุซีด น่าจะมาจาก Iron deficiency from chronic blood loss (มีประวัติMenorrhagia,thrombocytoenia,low MCV, low MCH)เพราะHb E trait ไม่ทำให้ซีดอยู่แล้ว ส่วนสาเหตุที่มีThrombocytopenia คงต้องซักประวัติเรื่องระยะเวลา + การเกิดBruicingที่ผ่านมา ประวัติครอบครัว รวมถึงการตรวจร่างกาย + W/U ที่ละเอียดกว่านี่เพื่อแยกว่าเป็นAcquired eg. ITP,SLE หรือ Hereditary เช่น Bernard-Soulier, Psudo Von-Willebrand (ซึ่งการดู slide จะเห็น giant platelet และวินิจฉัยโดยการส่ง platelet aggregration test)
    สรุป คิดว่าต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเป็นAcquired หรือ Hereditary แล้วค่อยW/Uต่อไป

    ตอบลบ
  2. hemolysis ก็น่าอยู่ใน diff กลุ่ม MAHA ที่มี ทั้ง hemolysis low platelet คงต้องขอ slide มาดูหน่อยนะ

    ตอบลบ