วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

290. Gestation diabetes mellitus

หญิง 42 ปี ไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อน, ตั้งครรภ์ glucose challenge test สูงกว่าปกติ และผล OGTT: FBS 97, 1hr 240, 2 hr 194, 3 hr 155 จะให้การวินิจฉัยอะไร รักษาอย่างไร
การวินิจฉัย
•ค่าแรกน้อยกว่า 105, ค่าที่ 2,3,4 ผิดปกติ 2 ใน 3 ค่าวินิจฉัยเป็น GDM class A1 (แต่
ระดับน้ำตาลหลังกินอาหาร 2 ชม. ต้องน้อยกว่า 120)

•ค่าแรกมากกว่า 105 วินิจฉัย GDM class A2
•ระดับน้ำตาลหลังกินอาหาร 2 ชม. มากกว่า 120 วินิจฉัย GDM class A2
การรักษา
•GDM class A1: ควบคุมอาหาร คลอดเหมือนคนปกติ
•GDM class A2: ใช้อินซูลิน ให้คลอดที่อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ โดยชักนำการคลอด ผ่าท้องคลอดเมื่อมีข้อบ่งชี้
ดังนั้นในผู้ป่วยนี้วินิจฉัย GDM class A2 ให้การรักษาโดยให้ insulin ร่วมด้วย


หมายเหตุ: การให้รับประทานกลูโคส 100 กรัมเพราะเพื่อการปรับให้เท่าๆกัน เพราะแต่ละคนอาจรับประทานอาหารหรืออาหารคาร์โบไฮเดรตไม่เท่ากันซึ่งจะมีผลต่อค่าที่ตรวจได้

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=babymommy&month=07-2009&date=25&group=2&gblog=18

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น