วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

311. Lichen planus of oral mucosa

หญิง 25 ปี แผลในปาก ปวดแสบ 2 เดือน


มีลักษณะคล้าย white reticulated pattern ที่กระพุ้งแก้มด้านซ้าย ดังภาพที่ขยายด้านล่าง โดยจะติดแน่นขูดไม่ออก ทำให้คิดถึง lichen planus of oral mucosa ซึ่ง lichen planus ยังแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบได้แก่ white reticulated pattern, white streak, white papules, ulcerative form และ bullous form
การรักษา: ส่วนใหญ่หายเอง ให้การรักษาตามอาการโดยเฉพาะอาการแสบร้อน ยาที่อาจได้ผล ได้แก่ Topical corticosteroid, intralesional corticosteroid, oral antifungal agent โดยเฉพาะ ketoconazole แต่ระวังว่ามีบางส่วนอาจกลายเป็นมะเร็งได้
ภาพขยาย
ภาพจาก web

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น