วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

271.Hypersomnia with brain tumor

หญิง 52 ปี refer กลับมาด้วยว่าเป็นเนื้องอกในสมอง ระหว่างนอน รพ. มีอาการ ซึมเป็นๆ หาย ๆ วันละ 1-2 ครั้ง ลักษณะเหมือนคนนอนหลับ ปลุกไม่ตื่น ไม่หอบเหนื่อย ประมาณ 2-3 ชม.ก็จะตื่นขึ้นมาเอง DTX 135 mg%, ผล lab อื่นๆ เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร


Cause of hypersomnia -A brain or nerve (neurologic) disorder, including encephalitis, meningitis, and brain tumor
-A heart or lung disorder
-Liver failure
-Sleep apnea syndrome
-Narcolepsy
-Severe anxiety
-Depression, especially in people with bipolar disorder
-A disorder of the nerves that affect the muscles of legs or arms, which disrupts the refreshing quality of sleep การที่ brain tumor ทำให้เกิด hypersomnia อาจจะเนื่องมาจากการไปกดเบียด waking center ที่อยู่บริเวณ medulla
http://www.merck.com/mmhe/sec06/ch081/ch081d.html

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอเดาครับ R/o Brainstem dysfunction อาจจะเป็น medullary lesion ได้ //Ataxic Breathing

    ตอบลบ