วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

270. Bradycardia with aortic regurgitation

ชาย 65 ปี bradycardia rate 45 /min, EKG เป็น complete AV block, CXR เป็นดังนี้ Echo เป็นดังนี้ แต่ถามว่าจาก Echo เห็นอะไร
 


จาก Echocardiography พบมี aortic regurgitation jet ดังภาพ ส่วนการประเมินความรุนแรงอย่างง่ายโดยดูว่าถ้า Jet มีขนาดใหญ่และยิ่งยาวความรุนแรงก็จะยิ่งมากขึ้น
http://www.med.yale.edu/intmed/cardio/echo_atlas/entities/aortic_regurgitation.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น