วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

287. หญิง 52 ปี ไข้ ไอปนเลือด 1 สัปดาห์

หญิง 52 ปี ไข้ ไอปนเลือด 1 สัปดาห์ PE: Temp 37.8, No dyspnea, L: medimm - coarse crepitation, CXR ดังนี้ ช่วยอ่านฟิล์มและขอ DDx.ลักษณะเป็น thin wall cystic ข้างซ้ายมีจำนวนมากกว่าข้างขวา ส่วนด้านขวามองเห็น cystic ที่คล้ายมี fluid เป็น level น้อย ๆ อยู่ที่ฐานของ cystic และดูโดยรวมมีลักษณะคล้ายเป็น brochiectasis [bronchiectasis เป็นการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมขนาดกลาง (segmental หรือ subsegmental bronchi) เป็นเรื้อรังจนผนังหลอดลมถูกทำลาย โดยอาจมีเสมหะหรือหนองขังอยู่] ซึ่งจากภาพคงต้องคิดถึง cystic bronchiectasis สาเหตุทีทำให้เกิดได้บ่อย ได้แก่การติดเชื้อ เช่น TB, fungus, ติดเชื้อ bacteria ซ้ำๆ รวมทั้งสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดหลอดลมเกิดความเสียหายอย่างถาวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น