วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

260.Tuberculosis of testis

วันนี้เจอ case ผู้ป่วย 35 ปี Seropositive เป็น epididymo-orchitis 3 เดือนก่อน อาการดีขึ้นแล้วครั้งนี้มี abscess Rt. testis แพทย์ศัลยกรรม drain ได้ pus 15 ml. ส่ง AFB positive 3+, CXR: negative ถามว่าการรักษาในผู้ป่วยควรใช้ยาสูตรใด ใช้เวลาเท่าไร ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคนี้อย่างไรบ้าง ให้การดูแลภรรยาของผู้ป่วยอย่างไร

TB ใน Genito-urinary system ซึ่งเป็น extrapulmonary ที่สามารถเลือกใช้ยา CAT 1 หรือ 3 ก็ได้แต่ผู้ป่วยเป็น immunocompromise hose [HIV infection] จึงควรเลือกใช้ CAT 1 ดีกว่าเพื่อป้องกันการดื้อยา ระยะเวลารักษาไม่น่าจะน้อยกว่า 6 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่
-Abscessin the scrotum
-Chronic epididymitis
-Fistula on the skin of the scrotum (cutaneous scrotal fistula)
-Death of testicular tissue due to lack of blood (testicular infarction)
-Infertility

TB genito-urinary system จัดเป็นการติดต่อมาทางเลือดและมักไม่ใช่ primary origin จึงต้องพยายามหา primary ด้วยโดยเฉพาะปอด ส่วนภรรยาผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงถ้าผู้ป่วยมี TB ของปอดร่วมด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. treat CAT I normal 6 month , แฟนไม่น่าติด เพราะมันเป็น hematogenous spred เห็นโจทย์ว่าปอด normal , AFB ,C/S TB negative ??

    ตอบลบ