วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

294. Lipoma [large]

ชาย 63 ปี มีก้อนที่ผนังหน้าท้อง เป็นมาตั้งแต่เด็ก ก้อนโตขึ้น ไม่ปวด ไม่เคยผ่าตัดช่องท้อง, PE: Mass 10x12 cm ดังภาพ, rubbery consistency, movable, ขอ DDx.
จากข้อมูลคงคิดถึง lipoma มากที่สุด แต่อาจมี Differential Diagnosis ได้แก่
-Epidermoid Cyst -Liposarcoma (rare, but malignant tumor) -Subcutaneous tumors -Nodular subcutaneous fat necrosis
ผลผ่าตัดเป็น multiple lobule of fat อยู่ที่ subcutaneous level
เพิ่มเติม: ในกลุ่ม lipoma ด้วยกันเองก็ยังมีหลาย variants ได้แก่ angiolipomas, neomorphic lipomas, spindle cell lipomas และ adenolipomas

2 ความคิดเห็น:

 1. R/o abdominal wall defect อาจเป็น congenital eg..
  Omphalocele and Gastroschisis
  ถ้า acquire และมีประวัติผ่าตัดท้อง Ddx incisional hernia

  Ix Ultrasonography ช่วยได้

  ตอบลบ
 2. DDx Subcutaneous mass eg. lipoma, sebaceous cyst,other cyst unspecified

  ตอบลบ