วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

300.หญิง 55 ปีบวมช้ำเป็นจ้ำเลือดขาซ้าย

หญิง 55 ปี Mitral valve disease with cerebral infarction and ischemic heart disease รับประทาน Warfarin [3] 1.5 x 1 มีบวมช้ำเป็นจ้ำเลือดสะโพกและขาซ้าย ค่อยๆเป็นมา 10 วัน ให้การรักษาอย่างไร


ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ จากการที่มี Intramuscular bleeding ค่อนข้างรุนแรงทั้งที่ PT และ INR ไม่ได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาการ และเมื่อดูตาม แนวทางบริหารยา warfarin ตามตารางข้างล่าง "การรักษาก็จะเป็นเพียงหยุดยา warfarin ในมื้อถัดไป และ/หรือเริ่มยาในขนาดที่ต่ำลงหลัง INR ได้ระดับ แต่ถ้าสูงกว่าเกณฑ์ไม่มาก ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาลง" ซึ่งการรักษาอย่างนี้อาจจะไม่เข้ากับอาการของผู้ป่วย จึงน่าจะต้องให้การรักษาเป็นแบบ serious bleeding ซึ่งเป็นการดูจาก patient situation แต่ถ้าไม่มี continuous bleeding การให้ FFP ก็อาจจะยังไม่จำเป็น ดังนั้นการรักษาควรดูทั้ง INR คู่ไปกับ patient situation ด้วยhttp://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/announcement/HADhomepage/HAD_Warfarin%20Sodium.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. warfarin overdose ถ้า < 5 อาจจะให้หยุดยา 1 วัน แต่ตรงตะโพก อาจ bleeded ข้างใน น่าจะเจาะ hct ดู ถ้าต่ำ น่าจะให้ vit K 1-2.5 mg oral

  ตอบลบ
 2. warfarin overdose
  เจาะดูค่า
  INR 3-5 หยุดยา
  INR 5-10 หยุดยา+vitK1-2mg oral หรือ 1mgIV
  INR >10 หยุดยา+FFP2-4unit+vitK

  ตอบลบ