วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

291. Aspirin/pruritic/rash

หญิง 67 ปี DM, HT, Hypercholesterolemia, HBA1c 6.34% รับประทานยา aspirin (81 mg) แล้วเกิดผื่นคัน จะทำอย่างไรต่อ

จากประวัติผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการให้ Aspirin เพื่อเป็น primary prevention ของ cardiovascular disease เนื่องจากอายุมากกว่า 40 ปี มีโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง, โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ถ้าผู้ป่วยมีผื่นคันมากจนไม่สามารถทนใช้ยาต่อได้ อาจเปลี่ยนไปใช้ antiplatelet ตัวอื่นแทน

1 ความคิดเห็น: