วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

301. ชาย 41 ปี SLE with ascites and fever 1 วัน , ทำ abdominal paracentesis for W/U

ชาย 41 ปี SLE with ascites and fever 1 วัน , ทำ abdominal paracentesis for W/U [สี ascites เหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย, serum albumin 2.3 ] สาเหตุอยู่ในกลุ่มใด, มี bacterial peritonitis หรือไม่Ascites:  Serum/ascites albumin gradient -SAAG >1.1 g/dL = portal hypertensive, SAAG <1.1 g/dL = non–portal hypertensive [ความถูกต้อง 97%] ปกติ WBC น้อยกว่า 500 /µL โดยเป็น PMN น้อยกว่า 250 /µL. ถ้ามากกว่านี้สงสัยว่าอาจมี bacterial peritonitis ดังนั้นในผู้ป่วยนี้จึงเป็นลักษณะของ portal hypertension cause และยังไม่มี bacterial peritonitis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น