วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

289. Short run ventricular tachycardia

หญิง 40 ปี หายใจไม่อิ่ม ใจสั่นมา 4-5 วัน PE: no murmur, CXR: normal heart size ขอวินิจฉัย มีความสำคัญทางคลินิกอย่างไร
Premature ventricular contraction (PVC) ที่เกิดติดต่อกันสองตัวเรียกว่า paired หรือ couplet เกิดติดต่อสามตัวเรียกว่า triplet โดยถ้าเกิดเป็นช่วงสั้นๆ มากกว่าสามตัวขึ้นไปอาจเรียกว่า short run ventricular tachycardia และถ้ามาติดต่อกันเกิน 30 วินาที มักก่อให้เกิด hemodynamic ไม่ stable ซึ่งต้องให้การดูแลรักษาแบบ ventricular tachycardia
เพิ่มเติม: อาจพบได้ในคนปกติที่ไม่มีโรคอะไร, การหายใจลึก, ภาวะหอบเหนื่อย, การเปลี่ยนท่า,
ช่วงการกลืน, โกรธจัด, มีโรคหัวใจ เช่น มีภาวะ Wolff - Parkinson-White Syndrome, rheumatic
heart disease, coronary heart disease, cardiomyopathy, congenital heart disease, จากการใช้ยา (digitalis toxicosis)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น