วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

254. Injury of radial nerve in spiral groove/suspect

หญิง 31 ปี อุบัติเหตุการจราจร 10 วันก่อน มีกระดูกต้นแขนซ้ายหัก มือซ้ายอ่อนแรง ไม่ชา PE: weakness ดังใน video, No sensory loss, Lesion คือ


Radial nerve มี lesion 3ตำแหน่ง

1.Lesion at spiral groove of humerus[saturday night palsy]: จะมีลักษณะ wrist drop, mixed sensorimotor mononeuropathy, Paralysis of all radial innervated muscle except triceps brachii
2.Lesion at elbow[posterior interosseous nerve syndrome]: จะมีลักษณะ finger drop, pure motor neuropathy, paralysis of all digit extensor carpi ulnaris while sparing extensor carpi radialis
3.Lesion in forearm[Cheiralgia paresthetica]: จะมีลักษณะ pain and paresthesia of acute onset over radial nerve supplied territory, pure sensory neuropathy, A trigger spot usually present
จากประวัติ ตำแหน่งของ lesion น่าจะเป็น saturday night palsy lesion ยกเว้นผู้ป่วยคนนี้ไม่มี sensory loss ตรวจผู้ป่วยซ้ำก็ไม่มี ซึ่งน้อง FM discussion ได้ดี หรืออาจจะเกิดจากการมี cutaneous branch จาก ulnar และ median nerve มาช่วย ดังที่ให้ความเห็นมา ใครจะให้ความเห็นเพิ่มจะขอบคุณมากครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. เอ ดูจาก lesion ข้างบนน่าเป็น radial nerve แถวๆ spiral groove จะเห็นว่ามันมี wrist drop แต่ที่ไม่มี ชาแถวๆ ง่าม นิ้วชี้กับ โป้งนี่ ก็งงๆ localized ไม่ถูกเลยง่ะ

    ปกติ posterior interosseous nerve syndrome นี่จะมี finger drop แต่ไม่มี sensory involve

    แต่ caseนี้ เป็น wrist drop ไม่ใช่ finger drop ซึ่ง lesion ตรง spiral groove น่าจะมี sensory invole ด้วยป่าวนะ

    หรือมันมี cutaneius branch จาก ulnar และ median nerve มาช่วย เหรอ?

    ตอบลบ