วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

308. Alzheimer's diseaseReview article, mechanism of disease  
NEJM, January 28, 2010


Alzheimer's disease จะมีลักษณะของการเสื่อมถอยของความทรงจำและกระบวนการรับรู้ โดยมักจะเสียชีวิตภายใน 3 - 9 ปีหลังการวินิจฉัย ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคความจำเสื่อม โดยพบประมาณ 50 -56% จากการ autopsy. Alzheimer's disease พบร่วมกับโรคของหลอดเลือดสมองประมาณ13 -17% ปัจจัยเสี่ยงหลักคืออายุที่มากขึ้น อุบัติการณ์เพิ่ม 2 เท่าทุก 5 ปีหลังจากอายุ 65 ปีขึ้นไป มีการพบรอยโรคในระดับโมเลกุลของ Alzheimer's disease มากมาย, แต่ที่ครอบคลุมคือข้อมูลที่พบว่ามีการสะสมของ misfolded proteins ในสมองผู้สูงอายุ เนื่องมาจาก ปฏิกิริยาการรวมตัวกับก๊าชออกซิเจน และความเสียหายจากขบวนการอักเสบก่อให้เกิด energy failureและ synaptic dysfunction ในบทความนี้จะกล่าวเพิ่มในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
Protein Abnormalities in Alzheimer's Disease
β-Amyloid
Tau
The Synapse in Alzheimer's Disease
Synaptic Failure
Depletion of Neurotrophin and Neurotransmitters
Mitochondrial Dysfunction
Oxidative Stress
Insulin-Signaling Pathway
Vascular Effects
Inflammation
Calcium
Axonal-Transport Deficits
Aberrant Cell-Cycle Reentry
Cholesterol Metabolism
Conclusions


Ref: http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/4/329

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น