วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

306. Junctional rhythm

ชาย 78 ปี หอบเหนื่อย ตรวจพบหัวใจเต้นช้า, H: no murmur, EKG ดังนี้ จุดกำเนิดของจังหวะหัวใจมาจากที่ใด, รักษาอย่างไร

Rate ช้า เกือบ 40 /min, ไม่เห็น P wave โดยมี QRS complex ตัวไม่กว้าง ซึ่งเป็นลักษณะของ junctional rhythm
การที่มี junctional rhythm มักบ่งบอกว่าผู้ป่วยมี underlying heart disease เช่น coronary artery disease, acute myocardial infarction (โดยเฉพาะ inferior wall), หรือ degenerative changes ของ conduction systeท รวมทั้งอาจเกิดจาก vagal activity ที่มากเกินไป, hypoxia, หรือผลจากยา เช่น digoxin, quinidine, calcium channel blocker หรือ beta-blocker
การรักษาคือให้หาสาเหตุแล้วแก้ไข ถ้ามีอาการยากลุ่มAnticholinergics สามารถเพิ่ม heart rate ได้
ข้อควรจำ: บางครั้งการเกิด junctional rhythm เป็นกลไลที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยเนื่องจากการเกิด bradycardia หรือ asystole ดังนั้นการให้ยาที่จะไปกดการทำงานของ rhythm นี้ต้องระมัดระวังให้ดี ซึ่งถ้าพบว่าผู้ป่วยมี complete AV block, high-grade AV block หรือ symptomatic sick sinus syndrome (เช่น sinus node dysfunction) อาจต้องรักษาโดยใช้ permanent pacemaker และถ้าไม่พบสาเหตุอาจต้องปรึกษา cardiologist หรือ electrophysiologist เพื่อช่วยหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพื่อจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้อง
ลักษณะของ Junctional rhythm
http://74.125.153.132/searchq=cache:XUaiyeYenXYJ:emedicine.medscape.com/article/155146-overview+junctional+rhythm+management&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

2 ความคิดเห็น:

  1. วัดแล้วค่อนข้างเท่ากันดี มองไม่เห็น P ตัวไม่กว้าง คิดว่ามาจาก junctional +/- จาก hypoK, ยา หรือเปล่า ถ้าBP ดี observe +/- ventolin oral

    ตอบลบ
  2. เห็นด้วยครับ
    Rate >37 แต่ <43 + Regular + narrow complex QRS + cannot indentify P wave น่าจะเข้าได้กับ junctional bradycardia

    +/- LVH ถ้ามีอาการ or shock น่าจะมี intervention

    ตอบลบ