วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

307. Ultrasound KUB system/Hydronephrosis and hydroureter

หญิง 46 ปี มาด้วยมีคนทักว่าหน้าบวมขึ้น PE: Mild facial edema, Review lab และ ผล lab วันนี้ดังนี้ ถ้าจะทราบสาเหตุของ renal failure ในผู้ป่วยอย่างเร็วหน่อย น่าจะตรวจ...ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ: จากผล U/S พบมี hydronephrosis และ hydroureter ที่ไตขวา (sensitivity ของ US ในการ exclude การตีบตันของ urinary tract เมื่อไม่พบ hydronephrosis สูงถึง 98%) ดังนั้นการพบมี acute หรือ chronic renal failure สามารถช่วยแยกสาเหตุว่าเป็น medical และ surgical condition ได้ ทำให้สามารถตัดสินใจให้การรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2 ความคิดเห็น:

 1. ขอเดาว่า FBS
  บวมแต่ทำไม่ Na ไม่ต่ำ และ Cl กับ K กลับสูง
  Cr 3.6 ทำไมมี Acidosis มากจัง K ก็ไม่น่าขึ้นถ้า Cr เท่านี้
  Co2 ก็ต่ำไปมาก

  Ddx Acute on top CKD // RTA ไม่น่าใช่ เพราะไม่ Hypo K //
  อาจจะเป็น DM+RTA type 4 ได้

  ไม่รู้ว่าเข้าป่าไปบ้างรึเปล่า

  ตอบลบ