วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

312. Pityriasis rosea

หญิง 25 ปี ผื่นที่ต้นขา 2 ข้าง คัน เป็นมากเวลาอากาศเย็น

เป็นรอยโรคที่มีลักษณะกลม มี scale รอบ ๆ โดยอายุและตำแหน่งก็เข้าได้ [ผู้ป่วยทา steroid cream มาแล้ว อาจทำให้รอยโรคไม่ค่อยชัด] มี lesion คล้าย herald patch บริเวณต้นแขนขวาแต่รอยไม่ชัดและไม่ได้ถ่ายรูปไว้ รวมทั้งผู้ป่วยก็มีรอยโรคที่หล้งด้วยแต่ไม่ชัด differential diagnosis ได้แก่ tinea corporis แต่การกระจายของรอยโรคและจำนวนของรอยโรคยังไม่ค่อยเหมือน รวมทั้งประวัติเป็นหาย ๆ โดยสามารถหายได้เอง และโรคมักกำเริบตอนอากาศเย็น โดยอากาศหนาวจะคันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผิวแห้ง จึงคิดถึง pityriasis rosea มากกว่า

เพิ่มเติม: สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากเชื้อไวรัส เนื่องจากโรคนี้เป็นระยะสั้น และหายเองได้ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจพบเชื้อ และทางพยาธิวิทยาก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่จำเพาะ มีการศึกษาพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการติดไวรัส HHV 6,7 (Human herper virus)

วินิจฉัยได้จากประวัติและลักษณะทางคลินิก ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะ การวินิจฉัยแยกโรค1. Herald patch ต้องแยกออกจาก - Tinea corporis โดยการทำ KOH preparation 2. Secondary syphilis ผู้ป่วยทุกรายควรเจาะเลือดตรวจ VDRL 3. Drug eruption 4. Guttate psoriasis 5. Viral exanthem

การรักษา โรคนี้หายได้เอง จึงให้การรักษาตามอาการ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจระคายเคืองผิวหนัง 1. ให้ทายา emollient และรับประทาน Antihisamine จะช่วยลดอาการคัน 2. ทา Steroid cream จะทำให้หายเร็วขึ้นและลดอาการคัน 3. Phototherapy ใช้รักษาในรายที่เป็นมากและเรื้อรัง จะช่วยให้ผื่นหายเร็วขึ้น
ภาพขยาย


ภาพจาก web

1 ความคิดเห็น: