วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

298. Anti thromboembolism in thrombocytopenia

ชาย 65 ปี Hyperthyroid with AF with COPD and ITP, platelet อยู่ประมาณ 40,000-60,000 จะเลือกใช้ยาป้องกันการเกิด thromboembolism อย่างไร

เฉลย: จากการ Review ดูพบว่าทั้ง antiplatelet และ anticoagulant จะเป็น contraindication ในการให้ถ้ามี platelet น้อยกว่า 50,000 /mm3 รวมทั้งการมี platelet dysfunction แต่ก็มีข้อพิจารณาให้แพทย์ผู้ดูแลประเมินระหว่างความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกกับประโยชน์ที่จะได้จากการลดการเกิด thromboembolism เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ยากับผู้ป่วย
http://74.125.153.132/search?q=cache:gS8yA0zB4NoJ:www.guideline.gov/summary/summary.aspx%3Fdoc_id%3D11529+Anti+Thrombotic+thrombocytopenia+atrial+fibrillation&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น