วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

318. Fixed drug eruption

ชาย 67 ปี ผื่น 3 วัน จะถามประวัติอะไรเพิ่ม คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร


ผู้ป่วยมีประวัติว่ามีอาการเช่นนี้ โดยเป็นผื่นลักษณะเดียวกันนี้ และเกิดที่ตำแหน่งเดียวกันนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยจะเป็นหลังจากใช้ยาปฎิชีวนะ อาการจะเกิดขึ้นภายใน 1 วัน [ครั้งนี้เป็นหลังรับประทานยากลุ่ม penicillin ]
Fixed drug eruption : ผื่นจะมีลักษณะ รูปร่างกลม ขอบชัด สีแดงจัด จนตรงกลางของผื่นอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำหรือสีม่วงหรืองพองเป็นตุ่มน้ำ เนื่องจากการตายของผิวหนังตรงกลางของผื่น ผื่นมักมีจำนวน 1-2 ผื่น แต่อาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นในการแพ้ครั้งต่อๆมา จนอาจมากกว่า 10 ผื่น ผื่นมักจะมีอาการแสบร้อนเจ็บๆคันๆ ลักษณะสำคัญคือ เมื่อได้รับยาที่เป็นสาเหตุอีกในครั้งต่อมาจะปรากฏผื่นที่บริเวณเดิมทุกครั้ง มักเกิดหลังรับยาประมาณ 30 นาที แต่มักไม่นานเกิน 24 ชั่วโมง เมื่อผื่นหายแล้วจะปรากฏรอยดำที่บริเวณผื่นนานเป็นเดือน มักพบบ่อยที่บริเวณริมฝีปาก และเยื่อบุตามผิวหนังอื่นๆ ยาที่สามารถทำให้เกิดได้แก่ tetracycline, sulfonamide, penicillin, erythromycin, chloroquin, dapsone, gold, allopurinol,
phenobarbital, phenytoin, hydralazine

การรักษา โดยหยุดยาที่เป็นสาเหตุ ภาวะนี้มักจะหายได้เอง อาจให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ เช่น antihistamine รับประทาน  การให้ยาคอรติโคสตีรอยดชนิดทามักจะเพียงพอ ภาวะhyperpigmentation อาจจะคงอยู่ได้นานหลายเดือน

2 ความคิดเห็น:

 1. เป็นโรค IHD มั้ย ? ฉีด enoxaparin หรือเปล่า
  มีไข้มั้ย Acute or prolong fever
  มีโรคเลือดหรือไม่
  กินยาอะไรบ้าง

  Ddx purpura from coagculopathy or severe low platelet
  -- sweet syndrome
  -- purpura fulminans

  เข้าป่าไปอีกหรือเปล่า...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9/11/53 19:27

  ไม่ควร ddx sweet

  ตอบลบ