วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

316. Alveolar and interstitial infiltration of chest film

การแยก alveolar กับ interstitial infiltration ใน chest film มีประโยชน์อย่างไร สามารถแยกได้อย่างไร

มีความสำคัญเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากกลไกการเกิดโรคและความผิดปกติที่เกิดกับเนื้อปอดมีลักษณะแตกต่างกัน
#Alveolar infiltration (air space pattern)# เกิดจากการมีสารที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเข้าไปแทนที่อยู่ในถุงลม แทนที่อากาศเช่น หนอง น้ำ เลือด เนื้องอก, Alveolar proteinosis
Alveolar Lung Pattern: จะพบ
1.Increased density
2.Coalescent/confluent cloud-like
3.Ill defined margins
4.Air bronchograms

#Interstitial infiltration# เกิดจาก สาเหตุบางอย่างที่ทำให้ interstitium ของเนื้อปอด หนามากขึ้นได้แก่ Edema, inflammatory cells, RBC’s, malignant cells, fibrosis

Interstitial Patterns ได้แก่
Lines: fine, medium, or coarse
Nodules: tiny to 3 cm
Reticular: network of crossing lines
Reticular-nodular: lines and nodules

โรคของ Interstitial pattern
•Idiopathic : UIP, DIP, LIP, BOOP, LAM, PEG, sarcoid
•Malignancy : Malignancy, metastases, lymphoma
•Infection :Viral, PCP, mycoplasma.fungi, TB, MAC
•Congenital :NF TS CF
•Iatrogenic :Drugs, radiation
•Pulmonary edema: Cardiogenic, renal, noncardiogenic
•Collagen-vascular : RA, SLE,scleroderma,AS
•Inhalational: Allergic alveolitis, noxious gases, pneumoconiosis


http://criticalcarethai.org/index.php?view=article&catid=47%3Apractical-points-in-critical-care-&id=79%3Ainterpretation-of-chest-x-ray-in-the-icu-&option=com_content&Itemid=66
http://www.medsch.ucla.edu/public/year3/radiology/Zucker/Chest%20%20MEDICAL.ppt

3 ความคิดเห็น:

 1. ประโยชน์..แยก Pathology and anatomy of Disease
  ช่วย Ddx โรคตาม patho+anatomy

  ลักษณะ alveolar
  เป็นปื้น ขอบเขตไม่ชัด กระจายตาม segment หรือ lobe ของปอด มี air bronchogram

  ลักษณะ interstitial
  ไม่กระจายตาม segment หรือlobe ของปอด/ lesion กระจัดกระจาย ไม่มี air bronchograme มักเป็น reticular or nodular pattern บางทีก็มี honeycomb appearance

  ตอบลบ
 2. ขอโทษนะคะ พอดีไป x-ray ปอดมาทาง รพ.แจ้งว่ามีปัญญาให้ไปตรวจที่ รพ.ประจำอีกรอบ โดยนะฟิมฟ์ของใหม่และเก่าไปด้วย แต่โทรไปที่ รพ.แล้ว แพทย์เฉพาะทางยังไม่เข้า จึงรบกวนของปรึกษาเบื้องต้นหน่อยนะคะ ดูจากผลสรุปของฟิมพ์ทั้ง 2 แล้ว ต่างกันตรง ตัว infiltrate ปีก่อนระบุ No แต่ของปีนี้จะเป็น Nodular infiltrate at RUL จึงอยากทราบว่าผิดปกติตรงไหนคะ

  ตอบลบ
 3. Nodular ก็เป็นลักษณะกลม ๆ คล้ายๆ กัน ดูค่อนข้างสม่ำเสมอ อยู่ที่ตำแหน่งปอดกลีบขวาบน จาก film x-ray ปอด
  โดยแบ่งได้เป็น
  Micronodule size < 1mm
  Small nodule size 1-3mm
  Medium nodule size 3-5mm
  Large nodule size > 5-10mm

  โรคที่อาจเป็นไปได้ เช่น
  วัณโรค เนื้องอก ซิลิโคสีส หรืออื่นๆ ที่พบบ่อยสุดก็น่าจะเป็น วัณโรค แต่ยังไม่ต้องตกใจ ควรไปตรวจให้เรียบร้อย
  อย่าชะล่าใจ ถ้ามีอะไรผิดปกติจะได้รักษา
  ได้ผลอย่าไรบอกมาอีกทีก็ได้นะครับ

  Ref: http://www.med.cmu.ac.th/student/rad/chest/interstitial.htm

  ตอบลบ