วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

273. Ventricular septal defect

ชาย 31 ปี มีประวัติโรคหัวใจหลายปีแต่ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง เหนื่อยเรื้อรัง, CXR, Echocardiography [parasternal long axis view] เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร

จาก Echocardiography พบ flow ของเลือดระหว่าง RV และ LV เข้าได้กับ ventricular septal defect ดังภาพข้างล่าง จากภาพ 2D echo เห็น septal ที่กว้างมากคือ 2.22 cm. และจาก CXR พบมี main pulmonary artery ที่โตมาก ๆ ร่วมกับ right pulmonary artery ที่ดู prominent จึงน่าจะมี pulmonary hypertension แล้ว

1 ความคิดเห็น: