วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

315.Pulmonary hypertension

Pulmonary hypertension แบ่งเป็นอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร

WHO แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังตาราง มีประโยน์ในการแยกแยะสาเหตุตามพื้นฐานกลไกของการเกิดโรค และมีประโยชน์ในการเลือกการรักษา และดูการตอบสนองต่อการรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น