วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

256.แนะนำ Website ศูนย์รวมสูตรคำนวนทางการแพทย์

แนะนำ Website: Online Medical Calculators โดย Medicineworld.org เป็นศูนย์รวม link สูตรคำนวนทางการแพทย์โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆตามสาขา มีทุกสูตรการคำนวนทางการแพทย์ สามารถใส่ข้อมูลแล้วกดผลออกได้เลย บางสูตรมีคำอธิบายให้ด้วย น่าสนใจดี แต่อาจจะเหมาะกับกรณีที่มี internet online อยู่ใกล้ ๆ
Link
http://74.125.153.132/search?q=cache:djfxHh-kqVEJ:medicineworld.org/online-medical-calculators.html+calculation+online+medicine&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น: