วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

278. Brudzinski 's sign

Sign นี้มีขั้นตอนการตรวจอย่างไร แปลผลอย่างไรBrudzinski 's sign ให้ผู้ป่วยนอนหงายเหยียดตรง แล้วยกศรีษะคล้ายการตรวจดูคอตึง [stiff neck] ถ้าพบว่าขาทั้ง 2 ข้างงอเข้าหาผู้ป่วย [ hips and knees to flex] แสดงว่าได้ผลบวก บ่งบอกว่ามี meningeal irritation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น